TRE®️ 3 (En ny begyndelse) Hinnerup, d. 23 & 24 november 2024

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Order summary

TRE®️ 3 (En ny begyndelse) Hinnerup, d. 23 & 24 november 2024

Er du klar til at tage din plads i verdenen - I din krop?

Denne Workshop tager udgangspunkt i traumebearbejdning og healing af de mest betydningsfulde og ubevidste negative programmeringer, fra barndommen (Gaslighting), der stadig har stor indflydelse på dit liv. Dette kan være fx skyld, skam, dårlig samvittighed, at du ikke må / er forkert, når du udtrykke dine følelser, behov, siger fra el. andet.

På Workshoppen arbejder vi bl.a. med:

Hvad fortrænger du?

  • At afdække fortrængte grundfølelser, bl.a. vrede samt vredens ubevidste magt over dig og dit liv. 
    Vrede er den grundfølelse som vi føler, som den første følelse, når vi ikke bliver set, hørt og anerkendt. Det er, i de fleste tilfælde, den første følelse som mange Barndomskrigere lærte at fortrænge hurtigst, men som kræver flest ressourcer at undertrykke. At undertrykke vrede hæmmer vores evne til at være vores sande og autentiske jeg. Uden kontakt til vores vrede lader vi folk træde langt over vores grænser. Vi mister kontakten til os selv og lærer at finde os i alt for meget.

UDEN VREDE KAN VI IKKE SIGE FRA!

Hvem er du?

  • At komme i kontakt med hvem vi rigtigt er, igennem forløsning af de "forbudte" og undertrykte følelser. De fleste Barndomskrigere er ikke i kontakt med deres sande grundfølelser og deres autentiske jeg. Disse måtte, for mange Barndomskrigeres vedkommende, tidligt i livet undertrykkes, til fordel for den ekstreme tilpasning til de givne opvækstvilkår. På grund af bl.a. inducering af forkerthedsfølelse og udskamning når vi, i den tidlige opvækst, udtrykte følelser og behov, blev den ekstreme tilpasning (det fragmenterede jeg) til en nødvendighed hos mange. Dette gør at mange Barndomskrigere ikke tager deres rigtige plads i livet og lever i skyggen af andres meninger, behov, følelser osv.

På workshoppen arbejder vi bl.a. med traumeforløsning af vævshukommelse igennem nye TRE®️ øvelser, som er designet til dette formål. Dette kan være ift. fx:

  • Vrede
  • Forladthedstraumet 
  • Uretfærdighedsfølelse
  • Skyld og skam
  • At du ikke må fylde noget
  • At du ikke har måtte sætte grænser

Datoer: Den 23 & 24 november 2024

Tidspunkt: Fra kl. 09.00 til kl. 16.00 begge dage

Adresse: Hinnerup Bibliotek

Deltagelse forudsætter, at du har deltaget på TRE®️Fundament og har praktiseret TRE®️ nok til at kunne ryste. 

DKK 4,500
Total due DKK 4,500
including 25% moms DKK 900.00

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.